KIẾN THỨC CƠ BẢN
Toán học áp dụng trong Poker

Expected Value

Expected value là gì Expected Value (EV) là số tiền trung bình thắng hay thua do 1 hành động nhất định

Poker Equity (Pot Equity)

Equity in Poker là gì? Equity là tỷ lệ % pot thuộc về bạn tại thời điểm hiện tại dựa trên

Implied Odds

Implied odds đơn giản là bạn dự tính thắng thêm được bao nhiêu tiền nếu hit bài của mình. Vd: bạn

Pot Odds

Pot odds là gì? Pot odds là tỷ lệ của pot hiện tại so với cái giá mình phải call. Pot