Woman hand holding aces and king cards
PokerCoachVN-tnc-chip

Pot Odds

Pot odds là gì?

Pot odds là tỷ lệ của pot hiện tại so với cái giá mình phải call. Pot odds dùng để so sánh với xác xuất chiến thắng của một cây bài đi mua. Mục đích là để quyết định có nên theo cây bài đó hay không.

Khi bạn đang đi mua thùng hoặc sảnh, bạn sẽ phải quyết định nên call hay không dựa theo giá khi đối thủ bet bằng cách tính và so sánh Pot odds với xác suất chiến thắng của mình.

Cách tính pot odds

Điển hình nhất là trường hợp mua thùng. Ta sẽ dùng ví dụ này để trình bày cách tính Pod odds.

Hero:

Flop:

Chỉ còn 2 người in hand, bạn & 1 đối thủ. Pot hiện tại là $100 và đối thủ bet $25.

1] Tính số outs và xác suất ra bài

Để hit thùng ở turn, ta cần 1 trong 9 con cơ trong bộ bài.

  • Ta có 2 lá bài + 3 lá bài trên flop là 5 lá bài đã biết

=> còn 47 lá bài chưa biết

Turn ra 1 trong 9 con cơ thì ta hit thùng, như vậy tỷ lệ hit thùng là 38:9 (~4:1) hoặc 9/47= 19.14%

2] So sánh với pot odds

Bây giờ ta đã biết xác suất hit thùng ở turn là 4:1 hay ~ 20%. Tức là trong 5 lần chia thì ta hit thùng 1 lần.

  • Đối thủ bet $25 vào pot $100
  • Như vậy ta phải call $25 để có cơ hội thắng $150 nếu ta hit thùng ở turn
  • Tỷ lệ sẽ là $125:$25, ~ 5:1

Xác suất hit thùng là 4:1 (20%)
Pot Odds là 5:1 (25/150 = 16.7%)

Đơn giản: Ta bỏ vào 16.7% pot và có 20% cơ hội để thắng cái pot đó => Call

Nên call khi pot odds < xác suất hit thùng và ngược lại!

Nếu đối thủ bet $50 vào pot $100 thì sao?

1/3+1/3+3/3 = 5/3

1/3=1/5(5/3)

Ví dụ khác: Mua sảnh

Hero:

Flop:

Pot đang là $60, đối thủ bet $30

Lưu ý quan trọng: Đây là xác suất ra 1 lá bài tiếp theo!

Người chơi hay nhầm với xác suất ra cả 2 lá bài (turn & river). Vd Xác suất hit thùng khi all in ở flop sẽ là ~33-37%, có thể coi là chia 3 lần sẽ ra 1 lần.

Mở http://www.cardplayer.com/poker-tools/odds-calculator/texas-holdem

tính xác suất đầu với AA

Trong ví dụ đầu tiên, pot $100 nếu đối thủ all in bao nhiêu thì ta call được?

Đơn giản: Đối thủ all in = pot là $100, nếu chơi y như vậy 3 lần, ta bỏ ra $300, ta thắng 1 lần là hòa.

Đặt trường hợp khác, Turn ra:

đối thủ all in, ta chỉ còn 1 cây River thì sao?

XS: 9/46=19.5%

A/(2A+$80)=19.5%  A=0.38A + 15.6

=> A= $25.

Cách tính nhanh xác suất

Quy luật 4 và 2 cho pot odds:

=> Lấy số outs x 2 là ra % hit 1 lượt (turn hoặc river)

=> Lấy số outs x 4 là ra % hit 1 trong 2 lượt 

=> 9 x 2 = 18%

=> 9 x 4 = 36%

PokerCoachVN-tnc-chip

Coach Harry Dương

Coach Harry Dương là một trong những Vận động viên Chuyên nghiệp thi đấu Poker từ những năm 2012 tại khắp các giải Châu Á cũng như Quốc tế.

Satellite Tournament

Sattelite là một dạng tournament đánh để giành được vé vào các tour lớn hơn. Pokercoach

Block Bet

Block bet là gì? Block bet là khi bạn bet nhỏ hơn size bet

PokerCoachVN-tnc-chip

Đăng ký tìm hiểu:

Field is required!
Field is required!
Field is required!

(*) Toàn bộ thông tin được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích tư vấn Poker