poker
PokerCoachVN-tnc-chip

Implied Odds

Implied odds đơn giản là bạn dự tính thắng thêm được bao nhiêu tiền nếu hit bài của mình.

Vd: bạn cầm 22, board AK7r, đối thủ tố $10, bạn đọc đối thủ cầm AK và sẽ không bỏ được nếu bạn hit set 2 ở turn và all in, bạn sẽ thắng được hết Effective stack (hết stack của đối thủ nếu bạn cover đối thủ và double up nếu đối thủ cover bạn). 

  • Khi bạn kỳ vọng thắng thật nhiều tiền từ đối thủ nếu bạn mua ra, thì bạn có implied odds tốt
  • Khi bạn có ít khả năng thắng được thêm tiền từ đối thủ nếu bạn mua ra, thì bạn có implied odds kém, thật chí không có implied odds.

Khác biệt giữa implied odds & pot odds

Pot odds là tính tỷ lệ hiện tại, còn Implied odds là tính cho đến khi kết thúc cây bài!

Thông thường mình phải đọc được phần nào đối thủ thì mới có cái nhìn rõ ràng hơn về implied odds của mình trong 1 cây bài nhất định.

Good implied odds situation.

You:

Flop:

Poor implied odds situation.

You:

Flop:

Nói chung, bài mua của bạn kín chừng nào thì implied odd của bạn cao chùng đấy!

Áp dụng implied odds 

Với Pot odds không, chúng ta sẽ thông thể call với cái giá mà đối thủ bet, tuy nhiên, nếu có implied odds tốt, ta hoàn toàn có thể call vì ta biết ta có thể thắng thêm tiền khi ta hit bài ở cây sau.

Nếu bạn có implied odds tốt, bạn có thể call bài mà không dựa vào pot odds

Nếu bạn có ít, hoặc không có implied odds thì chỉ nên dùng pot odds để quyết định!

Cách tính implied odds

Lấy xác suất hit bài của mình (theo Ratio) trừ đi pot odds sẽ ra Implied odds cần thiết để call. 

Sau đó nhân với cái giá mình phải call để ra số tiền mình cần thắng để call đúng (Break even)

Ví dụ.

Let’s say that we have a flush draw and our opponent bets $10 in to a $10 pot, which means we have to call $10 to win a $20 pot.

Ta mua thùng & đối thủ bet $10 vào pot $10

  • Xác suất hit thùng là 4.2:1 
  • Pot odds: 2:1
  • Draw odds – pot odds = 2.2:1.

implied odds cần 2.2:1, nhân với $10 bet thì ta cần thắng ít nhất $22 ở các street sau.

Tip: 

  • Bạn không có implied odds khi đối thủ all in.
  • Nếu khả năng cao đối thủ sẽ không call bạn ở các vòng sau tức là implied odd của bạn thấp. Cho nên không phải lúc nào cũng call quá pot odds để hi vọng có implied odd cao.
PokerCoachVN-tnc-chip

Coach Harry Dương

Coach Harry Dương là một trong những Vận động viên Chuyên nghiệp thi đấu Poker từ những năm 2012 tại khắp các giải Châu Á cũng như Quốc tế.

Satellite Tournament

Sattelite là một dạng tournament đánh để giành được vé vào các tour lớn hơn. Pokercoach

Block Bet

Block bet là gì? Block bet là khi bạn bet nhỏ hơn size bet

PokerCoachVN-tnc-chip

Đăng ký tìm hiểu: