GettyImages-1158580119
PokerCoachVN-tnc-chip

Continuation Bet

Bạn không thể chơi 1 session Poker mà không thực hiện bất cứ c-bet nào! Cbet trong Poker hiện đại quá quan trọng và không thể bỏ qua khi học về kỹ, chiến thuật trong Poker. 

C-bet là gì?

C-bet đơn giản là bạn bet flop khi bạn là người raise preflop.

Ví dụ:

Hero raised pre-flop với A K

Flop: 4 9 Q

Mặc dù bạn không hit đôi, nhưng nếu bạn bet thì khả năng cao là bạn sẽ thắng pot ngay tại đây.

Với 2 lá bất kỳ trên tay đối thủ, 2/3 thời gian đối thủ sẽ không hit gì trên flop. Khi đó ta sẽ thực hiện thành công 1 C-bet.

1 C-bet chuẩn là khoảng 2/3 – ¾ pot!

Mục đích:

  • Không bet quá ít để đối thủ có pot odd để call
  • Không risk quá nhiều nếu over bet, trong khi 2/3 – ¾ pot bet cũng đã thể hiện ta có 1 hand mạnh rồi

Các yếu tố ảnh hưởng đến Cbet:  

  1. Xem xét số người trong pot

Càng ít người thì Cbet càng dễ thành công!

  • Xem xét vị trí của mình 

Khả năng Cbet thành công cao hơn khi có vị 

  • Tránh Cbet với Calling stations
  • Delay Cbet với Player tốt
  • Dựa mặt bài để Cbet

Ví dụ:

Hero A Q raise preflop

Flop 2 K 6

K nằm trong range bài của bạn, cho nên Cbet ở đây có khả năng thành công cao. Cho dù đối thủ có hit 2 hoặc 6 cũng khó theo.Tuy nhiên, nếu flop là J K 8, Cbet khó có khả năng thành công hơn vì đối thủ có khả năng mua bài hoặc hit bài cao hơn.

PokerCoachVN-tnc-chip

Coach Harry Dương

Coach Harry Dương là một trong những Vận động viên Chuyên nghiệp thi đấu Poker từ những năm 2012 tại khắp các giải Châu Á cũng như Quốc tế.

Satellite Tournament

Sattelite là một dạng tournament đánh để giành được vé vào các tour lớn hơn. Pokercoach

Block Bet

Block bet là gì? Block bet là khi bạn bet nhỏ hơn size bet

PokerCoachVN-tnc-chip

Đăng ký tìm hiểu:

Field is required!
Field is required!
Field is required!

(*) Toàn bộ thông tin được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích tư vấn Poker