KIẾN THỨC CƠ BẢN
Các nước đi cơ bản

Block Bet

Block bet là gì? Block bet là khi bạn bet nhỏ hơn size bet bình thường OOP để tránh phải call