KIẾN THỨC CƠ BẢN
Các nước đi cơ bản

Squeeze Play

Squeeze play là gì? Squeeze play là khi có 1 người raise, 1 hoặc 2 người khác call trở lên và bạn đặt lệnh re-raise to để

Bet Sizing No Limit Poker

Bet sizing quyết định lợi nhuận của ta khi thi đấu Poker; là kỹ năngcực kỳ quan trọng trong No Limit Poker. Khi

Double Barrel

Bạn Cbet ở flop, đối thủ call. Bạn làm gì tiếp theo? “Double barrel” hay bet tiếp ở turn là 1

The Float Play

Float play là gì? Float play là khi ta call đối thủ ở flop với ý định bluff đối thủ ở turn

Bluffing

“Đánh Poker mà không bluff thì đâu còn là Poker” Thực tế thì sao?  Nên bluff bao nhiêu thì hợp lý?

Stop And Go

Stop and go là khi stack của bạn thấp và có 1 hand có thể all in. Tuy nhiên, bạn chỉ call preflop