photodune-4078267-poker-l
PokerCoachVN-tnc-chip

Bet Sizing No Limit Poker

Bet sizing quyết định lợi nhuận của ta khi thi đấu Poker; là kỹ năngcực kỳ quan trọng trong No Limit Poker.

Khi đưa ra bet size đúng, bạn tối đa chiến thắng của mình và hạn chế tối thiểu khi mình thua. Bet size đúng cũng đặt đối thủ vào pot odds kém để call!

Nếu bạn không thể đưa ra bet size chính xác ở mỗi vòng, bạn sẽ bị hổng cực nhiều trong game của mình.

Làm sao để xác định bet size đúng?

Bet size lúc nào cũng phải liên quan trực tiếp với pot size.

Điều quan trọng là lúc nào ta cũng phải để ý xem pot size là bao nhiêu. 

Vì sao? => Pot odds

Mục tiêu là bet làm sao để đối thủ call với pot odds sai. 

Mỗi khi đối thủ call với pot odds sai là ta đã thắng $ rồi! (Equity)

Tip: 3/4 pot là bet size tiêu chuẩn của hầu hết mọi game.

Bảng thể hiện Bet sizing dựa trên Pot size

Tại sao phải bet lớn?

  1. Làm cho đối thủ call khi mua bài với pot odds sai 
  2. Thắng nhiều tiền hơn khi đối thủ call với bài yếu hơn. 

Có rất ít trường hợp mà ta nên bet nhỏ hơn ½ pot. Ta sẽ mất value và cho đối thủ giá tốt để call & outdraw mình. 

Ví dụ: Hero 55, flop A95r.

Bạn đọc đối thủ cầm AK – TPTK và khả năng cao là sẽ call tới all in. Vậy bạn nên bet bao nhiêu ở từng vòng?

Betting 50% on the flop

 PreflopFlopTurnRiverWin
Pot Size lúc đầu$1.50 $7.50 $15.00 $30.00 
Bet Size $3.00 $3.75 $7.50 $15.00 $29.25 
Pot Size lúc cuối$7.50 $15.00 $30.00 $60.00 $30.75 

Betting 100% on the flop

 PreflopFlopTurnRiverWin
Pot Size lúc đầu$1.50 $7.50 $22.50 $67.50 
Bet Size $3.00 $7.50 $22.50 $67.50 $100.50 
Pot Size lúc cuối$7.50 $22.50 $67.50 $202.50 $102.00 
  • Bet 50% pot ở mỗi vòng, ta sẽ thắng $30.25 tổng cộng.
  • Bet 100% pot ở mỗi vòng, ta sẽ thắng $102 tổng cộng

Ví dụ cho thấy Bet size quan trọng như thế nào đến lợi nhuận của ta trong Poker.

Lưu ý: Bet ở river càng nhỏ thì càng dễ được/bị call. Tối đa hóa lợi nhuận ở river bằng bet size hợp lý với từng đối thủ! 

Khi nào thì bet nhỏ?

Hầu hết trường hợp ta không nên bet nhỏ (<1/2 pot). Tuy nhiên, có 1 trường hợp ngoại lệ:

Khi ta hit bài nut, ít có khả năng bị outdraw và đối thủ sẽ chỉ call với bet size nhỏ. Lúc này là ta đang trap đối thủ, để đối thủ có khả năng hit bài to hơn, hoặc là sẽ đọc ta yếu mà bluff ta.

Bet lớn vs bet nhỏ

Bet lớn ngoài giúp ta đưa ra pot odds sai cho đối thủ, tăng value khi có bài to còn có 1 tác dụng là cho ta nhiều thông tin về bài của đối thủ. 

Khi đối thủ call big bet của ta, 1 là đối thủ có bài mạnh, 2 là đối thủ có bài mua mạnh. Từ đó ta có thể đặt đối thủ trong 1 range bài nhất định để đọc đối thủ.

Mục đích chính của bet lớn là để tăng value, không phải để có thêm thông tin!

Bet lớn khi có Equity cao.

Sai lầm với bet sizing

Sai lầm cơ bản của người chơi mới là bet/raise minimum. Khi này đối thủ sẽ có thừa odd để call với bất kỳ bài gì và ta sẽ rất khó đánh, khó đọc được bài đối thủ.

Cực kỳ tránh bet hoặc raise minimum. Thà là không bet, hoặc là bet lớn hẳn luôn!

Khi bạn min-raise đối thủ, họ có khả năng sẽ call với bất kỳ bài gì, và có thể outdraw ta ở những vòng sau. Khi ta không có thông tin về bài đối thủ và đối thủ hit bài thì khả năng là ta thua to sẽ rất cao!

Bet size Preflop

Raise 3 x bb + 1 khi có thêm 1 nhà limp

Thông thường, nếu ta raise preflop, ta nên raise 3-4 lần BB. Nếu cứ có thêm 1 player limp vào thì cộng thêm 1 bb vào cái raise của ta.

Nếu bạn chơi game $1/$2 và có 2 nhà limp vào trước thì ta nên raise lên 

(3/4 + 2)xBB = $10-$12

Bảng ví dụ: 

Số người limpPreflop raise (BBs) ($1/$2 NL)
03$6 
14$8 
25$10 
36$12 
47$14 
58$16 

Kết luận

  • Luôn để ý pot size và bet hợp lý để giảm Pot odds của đối thủ và tối đa chiến thắng của ta.
  • Đánh thụ động và bet nhỏ sẽ tạo cơ hội cho đối thủ có pot odds tốt để theo, hoặc out-play ta = bluffing, vì ta thể hiện sự yếu đuối!
  • Bet ~ ¾ pot sau flop
  • Raise 3BB hay 4BB + 1BB mỗi khi có thêm 1 người chơi limp vào

PokerCoachVN-tnc-chip

Coach Harry Dương

Coach Harry Dương là một trong những Vận động viên Chuyên nghiệp thi đấu Poker từ những năm 2012 tại khắp các giải Châu Á cũng như Quốc tế.

Satellite Tournament

Sattelite là một dạng tournament đánh để giành được vé vào các tour lớn hơn. Pokercoach

Block Bet

Block bet là gì? Block bet là khi bạn bet nhỏ hơn size bet

PokerCoachVN-tnc-chip

Đăng ký tìm hiểu:

Field is required!
Field is required!
Field is required!

(*) Toàn bộ thông tin được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích tư vấn Poker