casino scene
PokerCoachVN-tnc-chip

3-Bet & 3-Bet Light

3-bet là khi có 1 người chơi raise và 1 người chơi khác re-raise.

Thông thường player re-raise với premium hand như QQ+ hay AK.

Do đó, 1 số player khác đã sáng tạo ra:

3bet light, khi player 3bet với hand không phải premium, như AJ, 67s, 9Ts,KQ, 55-99,…

3bet light là 1 hành động cực kỳ +EV nếu áp dụng đúng lúc, đúng chỗ! 

Tại sao 3-bet?

Hiện nay, người chơi tham gia ván bài với range bài rất rộng. Một khi ta call với bài trung bình OOP, ta sẽ gặp bất lợi về vị trí và chỉ có thể  theo đối thủ khi hit bài thật mạnh! 

3bet sẽ giúp ta nắm thế chủ động khi cả khi không có vị trí. Khi ta có vị trí thì lại càng đặt đối thủ vào thế khó khi phải call OOP mà không có thể chủ động.

Lợi thế của 3-bet

  1. 3bet có +EV cao hơn nhiều so với chỉ call cái raise của đối thủ. Why?
  2. Đặt đối thủ vào thể khó, lộ bài hoặc call với range bài yếu
  3. Nắm thế chủ động => có thể Cbet thể thắng pot
  4. Đối thủ sẽ phải đánh chắc lại, ít open hơn => cơ hội cho ta kiểm soát bàn

Tuy nhiên, phải vận dụng 3bet light đúng lúc, đúng chỗ, nếu không sẽ rất rủi ro! 

Khi nào thì nên 3-bet light

  • Nên 3-bet light với suited connectors như 67s, 89s, hoặc 68s, 79s.
  • Nên 3-bet light khi có vị trí. 3-bet OOP sẽ đặt ta vào tình huống khó sau flop.
  • 3-bet light TAG & semi-TAG player

Trường hợp lý tưởng để 3-bet light:

TAG ở Cutoff sẽ raise với range bài khá rộng, khi gặp 3bettừ Button sẽ gặp bất lợi về: Bài & vị trí => khả năng bỏ rất cao! 

Tip: Nên tránh 3bet light các player sau:

  • Siêu chắc, chỉ raise với premium hands
  • Siêu loose, call với bất kỳ thể loại gì => 3bet nặng với Premium hand!

3-bet như thế nào?

Nếu 3bet light, bạn muốn đối thủ fold! 

Nếu bị called, Bạn có cơ hội + vị trí tốt nhất để Cbet và thắng pot to hơn. Vì ta là người nắm thế chủ động, và có hính ảnh mạnh nhất. => +EV về lâu dài

Cbet bao nhiêu thì hợp lý?

3Bet sẽ cho ta có range bài bao gồm KK, AA trong đó. Đa phần ta sẽ có 1 hand rất mạnh hoặc không có gì, nên Cbet sẽ cực kỳ hữu dụng!

Nếu ta hit flop, thì có thể check để bẫy đối thủ hoặc cố value bet hợp lý nhất có thể.

Không nên 3-bet light với những hand dễ bị dominated như KQ< KJ, QJ, AJ-

Chỉ nên 3-bet với bài mạnh (QQ+, AK) hoặc bài suited connectors nhỏ (56 – 9T)

Ví dụ:

Game $1/$2, efective stack $200

MP raise lên $8 preflop, Hero ở BTN cầm 7 8

Hero 3bet lên $30, mọi người fold, MP called!

Flop: ($66) 2 J 6 (2 players)

MP checks, Hero bet $45, MP folds

Khi 3bet, ta thể hiện ta có hand rất mạnh QQ+/ AK.  Khi ta Cbet thì đối thủ sẽ rất khó theo với range bài của đối thủ. 

Range bài của đối thủ có gì?

Đánh giá 3-bet & 3bet light

3-bet bình thường với Premium hand để có thêm càng nhiều value càng tốt.

3bet light là 1 kỹ năng cao cấp hơn, cần có thời gian để thực tập, cần có gan nữa! 

3bet light cũng rất rủi ro, vì ta raise nhiều tiền với bài không phải bài mạnh, có thể bị 4bet. Vì thế cần thận trọng khi thực hiện 3bet light để tránh thua hết stack của mình 1 cách nhanh chóng!

PS. Đừng quên Cbet nếu bạn miss flop!

PokerCoachVN-tnc-chip

Coach Harry Dương

Coach Harry Dương là một trong những Vận động viên Chuyên nghiệp thi đấu Poker từ những năm 2012 tại khắp các giải Châu Á cũng như Quốc tế.

Satellite Tournament

Sattelite là một dạng tournament đánh để giành được vé vào các tour lớn hơn. Pokercoach

Block Bet

Block bet là gì? Block bet là khi bạn bet nhỏ hơn size bet

PokerCoachVN-tnc-chip

Đăng ký tìm hiểu:

Field is required!
Field is required!
Field is required!

(*) Toàn bộ thông tin được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích tư vấn Poker