Luật Poker – Short Deck

Short Deck (6+ Holdem) là 1 môn Poker mà trong đó các lá bài từ 2 đến 5 sẽ được bỏ ra, tạo thành bộ bài 36 lá.

Short Deck bắt đầu từ các game Private ở Châu Á và đg dần phổ biến trên toàn thế giới.

Luật thi đấu Short Deck sẽ tương tự như Texas Holdem, ngoài những điểm khác cơ bản sau:

 • Cược mù SB, BB được thay thế bằng Ante. Tất cả người chơi đặt 1 khoản cược mù là Ante vào Pot, người chơi ở vị trí Button sẽ đặt thêm 1 Ante.
 • Trong thứ tự Ranking bài, Thùng sẽ mạnh hơn Cù lũ do xác suất ra Cù lũ sẽ cao hơn so với ra Thùng.

Short Deck là 1 thể loại Poker khá hấp dẫn và đang phát triển trong cộng đồng Poker thế giới. Hi vọng trong thời gian sắp tới PokerCoach VN có thể cung cấp các khóa chuyên sâu về Short Deck cho cộng đồng Poker Việt Nam.

Luật Poker – Pot Limit Omaha

Omaha là 1 môn Poker khác vẫn dùng 52 lá bài tây, nhưng mỗi người chơi sẽ được chia 4 lá bài, thay vì 2 như Texas Holdem.

Mục tiêu của Omaha là tạo ra hand bài 5 lá mạnh nhất từ 2 trong 4 lá bài của bạn và 3 trong 5 lá bài chung. Việc sử dụng 2 trong 4 lá bài của bạn là bắt buộc.

Thứ tự Ranking bài giống với Texas Holdem.

Omaha thường được chơi với mức tố giới hạn là Pot Limit, chứ không phải No Limit thông dụng đối với Texas Holdem.

Cách tính Pot Limit để Raise: Người chơi theo (Call) mức tố (Bet/Raise) trước đó và được raise thêm bằng tổng Pot sau khi call.

Ví dụ: 1-3 PLO với SB = $1, BB = $3. 

Vị trí số 3 call $3, vị trí số 8 raise pot (tối đa) là 3 + (1 + 3 + 3 + 3) = $13 

Các vị trí khác bỏ bài đến BB, BB sẽ có thể raise lên tối đa là 13 + (1 + 13 + 3 + 13) = $43

Người chơi có thể raise thấp hơn mức raise pot, nhưng tối đa chỉ được raise bằng pot như trên.

Pot Limit Omaha là môn Poker phổ biến thứ 2 sau No Limit Texas Holdem và cũng được khá nhiều người chơi trên thế giới. Nghiên cứu PLO cũng sẽ làm giúp bạn hiểu biết sâu hơn về Poker. 

Luật Poker – No limit Texas Holdem

Poker được coi là vua của các môn bài, phổ biến nhất trên thế giới và đang dần phát triển rộng rãi tại Châu. Á cũng như Việt Nam.

Luật Poker được áp dụng hầu như thống nhất trên toàn thế giới. Trong bài viết này ta sẽ nói đến luật cụ thể của hình thức thi đấu No Limit Texas Holdem.

Vị trí và hành động của người chơi:

Poker được chơi với bộ bài tây 52 lá. Mỗi người chơi sẽ được chia 2 lá bài úp. Mục tiêu của trò chơi là từ 2 lá bài mình được chia và 5 lá bài chung, tạo thành bộ 5 lá lớn nhất có thể theo thứ tự Ranking được định sẵn, hoặc làm cho đối phương bỏ bài của họ.

Mỗi ván Poker có từ 2 đến 10 người và bắt đầu bằng việc xác định vị trí Dealer (Button-BU). Ngay sau Button(BU) là vị trí Small Blind (SB), tiếp đến là vị trí Big Blind (BB). SB và BB sẽ đặt trước 1 khoản cược mù, thông thường SB = 1/2BB.  Sau mỗi ván BU sẽ được chuyển qua người kế tiếp.

Có 4 vòng tố: 

 • Pre-flop        : Trước khi mở bài chung
 • Flop              : Mở 3 lá bài chung
 • Turn              : Mở lá bài chung thứ 4
 • River            : Mở lá bài chung cuối cùng

Hành động sẽ bắt đầu từ người chơi ngay bên trái BB ở vòng Preflop và từ SB (Hoặc người chơi ngay bên trái BU) ở các vòng còn lại.

Các hành động của người chơi:

 • Fold        : Bỏ bài
 • Call         : Theo bài
 • Check     : Xem bài
 • Bet         : Tố
 • Raise      : Tố thêm
 • All in       : Tố hết

Ở vòng Preflop, BB được coi như cú tố (Bet) đầu tiên.

Khi chưa có khoản tố nào thì bạn có các lựa chọn: Fold, Check hay Bet. 

Khi đã có 1 Bet trước bạn, bạn có các lựa chọn: Fold, Call hay Raise 

All in được coi là Bet hoặc Raise với tất cả số chip bạn có.

Mỗi lần Raise phải tố thêm ít nhất bằng cú tố trước đó và nhiều nhất là hết số chip của người chơi.

Người chiến thắng của ván bài sẽ là người có bài lớn nhất ở vòng Showdown hoặc là người còn lại cuối cùng khi tất cả người chơi khác bỏ bài.

Thứ hạng bài từ cao đến thấp

 • Thùng Phá Sảnh Thượng — AKQJ10
 • Thùng Phá Sảnh — 9♣8♣7♣6♣5♣
 • Tứ Quý — Q♣QQQ♠4
 • Cù lũ — J♣JJ♠88
 • Thùng — A♠J♠8♠5♠2♠
 • Sảnh — Q♣J109♠8
 • Xám —  8♣8♠8K♣4
 • Hai Đôi — A♠A♣JJ♣7♠
 • Một Đôi — 1010♣942
 • Bài Cao — A♣J10♠5♣2